ระบบจองห้องพักออนไลน์

ประเภทห้องพักทั้งหมด


มีห้องพักทั้งหมด 3 ประเภท

ลำดับ
ประเภทห้องพัก
1

ประเภทห้องที่ 1

รายละเอียดห้อง

ราคาห้องพัก / คืน (บาท)
จันทร์
1,100.00
อังคาร
1,200.00
พุธ
1,300.00
พฤหัสบดี
1,400.00
ศุกร์
1,500.00
เสาร์
1,600.00
อาทิตย์
1,700.00

2

ประเภทห้องที่ 2

รายละเอียดห้อง

ราคาห้องพัก / คืน (บาท)
จันทร์
2,100.00
อังคาร
2,200.00
พุธ
2,300.00
พฤหัสบดี
2,400.00
ศุกร์
2,500.00
เสาร์
2,600.00
อาทิตย์
2,700.00

ราคาห้องพักโปรโมชั่น / คืน (บาท)
ลำดับ
ช่วงวันที่
กิจกรรม
ราคา (บาท)
1
01/10/2565 ถึง 15/10/2565
ท่องเที่ยวฤดูฝน 2565
500.00
2
16/10/2565 ถึง 21/10/2565
ท่องเที่ยววันธรรมดา
550.00
4

ประเภทห้องที่ 3

รายละเอียดห้อง

ราคาห้องพัก / คืน (บาท)
จันทร์
3,100.00
อังคาร
3,200.00
พุธ
3,300.00
พฤหัสบดี
3,400.00
ศุกร์
3,500.00
เสาร์
3,600.00
อาทิตย์
3,700.00

ราคาห้องพักโปรโมชั่น / คืน (บาท)
ลำดับ
ช่วงวันที่
กิจกรรม
ราคา (บาท)
1
17/10/2565 ถึง 21/10/2565
ท่องเที่ยววันธรรมดา
600.00