:: หน้าตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 1 ::

เป็นการแสดงผลแบบใช้ Iframe ไปแปะในหน้าที่คุณได้ทำการออกแบบไว้อยู่แล้ว ทำให้แบบฟอร์มดูกลมกลืนสวยงาม