:: หน้าตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 2 ::

เป็นการแสดงผลแบบใช้ Iframe ไปแปะในหน้าที่คุณได้ทำการออกแบบไว้อยู่แล้ว โดยแบบนี้จะแสดงแบบฟอร์มการจองแค่บางส่วนก่อน พอกด Submit จะมี POPUP หน้าการจองขึ้นมา


* แบบภาษาไทย ** แบบภาษาอังกฤษ *