:: หน้าตัวอย่างการแสดงผลระบบตรวจสอบสถานะการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต ::

เป็นการแสดงผลแบบใช้ Iframe ไปแปะในหน้าที่คุณได้ทำการออกแบบไว้อยู่แล้ว