:: รายละเอียดห้องประชุมทั้งหมด ::

A1


สถานที่ตั้ง : 
อาคาร1
จำนวนที่นั่ง : 
25
ผู้ดูแล : 
๋๋JJ
หน่วยงาน : 
PP
เบอร์โทรศัพท์ : 
0999999999
หมายเหตุ : 
-

ห้องประชุมเล็ก


สถานที่ตั้ง : 
ห้อง 234 ชั้น 2 ตึก 3
บริษัท AAA จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่นั่ง : 
50
ผู้ดูแล : 
กรอกชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน : 
ฝ่ายอาคารและสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 
021234567
หมายเหตุ : 
-

ห้องประชุมใหญ่


สถานที่ตั้ง : 
ห้อง 344 ชั้น 3 ตึก 4
บริษัท AAA จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่นั่ง : 
200
ผู้ดูแล : 
กรอกชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน : 
ฝ่ายอาคารและสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 
021234567
หมายเหตุ : 
-