หน้าตัวอย่าง การแสดงข่าวสารภาพกิจกรรม

จะใช้ IFRAME ในการแสดงผลครับ ดังนั้นสามารถนำไปแทรกได้ทุกที่ครับ


<< ตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 1 >><< ตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 2 >><< ตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 3 >><< ตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 4 >>