หน้าตัวอย่าง การแสดงผลกระทู้ล่าสุดของหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง

จะใช้ IFRAME ในการแสดงผลครับ ดังนั้นสามารถนำไปแทรกได้ทุกที่ครับ